AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

           

       Elmi şuranın sədri

              akademik

        Rasim Əliquliyev

           

Elmi şuranın sədr müavini

              akademik

        Cavad Abdinov

           

 Elmi şuranın sədr müavini

                akademik

        Yusif Məmmədov

           

     Elmi şuranın katibi

               dosent

        Hikmət Quliyev 

      

  Elmi şuranın üzvü

       akademik

  Nazim Məmmədov

       

  Elmi şuranın üzvü

         akademik

    Telman Əliyev 

       

   Elmi şuranın üzvü

           akademik

        Arif Həşimov 

        

   Elmi şuranın üzvü

          akademik

        Fikrət Əliyev 

       

   Elmi şuranın üzvü

         akademik

       Adil Qəribov 

           

  Elmi şuranın üzvü

  AMEA-nın müxbir               üzvü

    Misir Mərdanov

     

   Elmi şuranın üzvü

   AMEA-nın müxbir             üzvü

    Oktay Qasımov

     

   Elmi şuranın üzvü

   AMEA-nın müxbir                  üzvü

     Oqtay Səmədov

        

    Elmi şuranın üzvü

    AMEA-nın müxbir                 üzvü

      Namiq Cəlilov

       

   Elmi şuranın üzvü

   AMEA-nın müxbir               üzvü

      Afiq Həsənov

               

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015