AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan   
Təvəllüdü 24.08.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
Nəzəri fizika

İki-ölçülü açıq Fermi səthi olan güclü anizotropik sistemlərdə zəif lokalizasiya hadisələri: nəzəriyyənin bikristal və səth üst-qəfəslərinə tətbiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

Yarımkeçiricilər fizikası

Aşağı ölçülü sistemlərdə korrelyasiya ve aşqar effektləri

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

 -        ixtisasın adı

2014

Fizika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
80

 

76

 

50 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Bir- və kvazi-bir- ölçülü sistemlərin kinetik və termodinamik xüsusiyyətlərinin asağı temperaturlarda nəzəriyyəsinin Kulon təsiri və aşqarlardan səpilmə nəzərə alaraq verilmǝsi.

2. Laylı və kvazi-bir-ölçülü ifrat keçiricilərin nəzəriyyəsi: kritik temperaturun artırılma prinsipləri, fluktuasiya effektlərinin, Kulon korrelyasiyası və aşqarlardan səpilmənin kritik temperatura təsiri.

3. Bir- və iki-  ölçülü nano-strukturlarda mezoskopik fluktuasiyaların nəzəriyyəsi. Eksperimentlərdə müşahidə edilən, bir kanallı aşqarlı Aharonov-Bohm halqasında iki fərqli periodla ossilyasiyanın mesoskopik fluktuasiya nəzəriyyəsi ilə izahı.

4. Aşağı ölçülü nano-strukturlarda spintronika hadisələrin öyrənilməsi. Sonlu qalınlığı olan kvasi-iki-ölçülü elektron sistemlərində maqnit sahəsi ve spin-orbit təsiri ilə neqativ differensial müqavimət və eninə spin axımı hadisələrinin kəşfi. Yük sıxlığı dalğası olan kvazi-bir ölçülü yarimkeçiricilərdə maqnit sahəsi və spin-orbit təsiri ilə Majorana fermionlarının meydana çıxması nəzəriyyəsi.

Elmi əsərlərinin adları [1] V. M. Aliev, O. Alekperov, and E. Nakhmedov, “Superconducting and normal state properties of CdBa 2 Cu 3O 7-δ crystal” , Phys. Rev. B, 89, (2014).

[2] E. Nakhmedov and O. Alekperov, “Zero-energy Majorana states in a one-dimensional quantum wire with charge density wave instability”, Phys. Rev. B, 89, 195445 (2014).

[3] E. P. Nakhmedov , “Effects of correlations and randomness in strongly anisotropic low-dimensional solids“, book, Baku Publishing House „Şǝrq-Qǝrb“ 2013, 216 p; ISBN 978-9952-489-17-0.

[4] E. Nakhmedov, O. Alekperov, and R. Oppermann, “Effects of randomness on the critical temperature in quasi-two-dimensional superconductors”, Phys. Rev. B 86, 214513 (2012).

[5] E. Nakhmedov and O. Alekperov, “Interplay of Rashba- and Dresselhaus spin-orbit interactions in a quasi-two-dimensional electron gas of a finite thickness under in-plane magnetic field”, Eur. Phys. J. B 85, 298 (2012).

[6] E. Nakhmedov and O. Alekperov, “Out-of-plane equilibrium spin current in a quasi-two-dimensional electron gas under in-plane magnetic field”, Phys. Rev. B 85, 153302 (2012).

[7] E. P. Nakhmedov, R. Oppermann, and O. Alekperov, “Negative differential resistance in a finite thickness quasi-two-dimensional electron gas mediated by spin-orbit interactions”, Phys. Rev. B 83, 153416 (2011).

[8] E. P. Nakhmedov, R. Oppermann, and O. Alekperov, “Spin-orbit interactions in a quasi-two-dimensional electron gas with finite thickness”, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 05FE03 (2011).

[9] E. P. Nakhmedov and R. Oppermann, “Critical disorder effects in Josephson-coupled quasi-one-dimensional superconductors”, JETP Lett. 91, 639 (2010).

[10] E. Nakhmedov and R. Oppermann, “Disorder-driven superconductor-normal metal phase transition in quasi-one-dimensional organic conductors”, Phys. Rev. B 81, 134511 (2010).

[11] E.P. Nakhmedov, E. Nadimi, M. Bouhassoune, C. Radehaus, and K. Wieczorek, ”First- Principles calculations of the band gaps of HfxSi1-xO2 and ZrxSi1-xO2 alloys”, Phys. Rev. B 75, 115204 (2007).

[12] E. Nadimi and C. Radehaus, E.P. Nakhmedov, and K. Wieczorek, "Simulation of the direct tunneling current in Metal- Oxide- Semiconductor capacitor with half- opened boundaries", J. Appl. Phys., 99, 104501 (2006).

[13] E. P. Nakhmedov, C. Radehaus, and K. Wieczorek, "Study of direct tunnelling current oscillations in ultrathin gate dielectrics", J. Appl. Phys., 97, 064107 (2005).

[14] E. P. Nakhmedov, K. Wieczorek, H. Burghardt, and C. Radehaus, "Quantum mechanical study of the direct tunnelling current in metal-oxide-semiconductor structures", J. Appl. Phys.98, 024506 (2005).

[15] E. P. Nakhmedov, K. Morawetz, M. Ameduri, A. Yurtsever, and C. Radehaus, "Exactly solvable model of three interacting particles in an external magnetic field", Phys. Rev. B 67, 205106 (2003).

[16] E. P. Nakhmedov and K. Morawetz, "Formation of three- particle clusters in heterojunctions and MOSFET structures", Phys. Rev. B 66, 195333 (2002).

[17] E. P. Nakhmedov, V. N. Prigodin, and E. Sasioglu, "Mesoscopic fluctuations of the density of states and conductivity in the middle of the band for disordered lattices", Phys. Rev. B 66, 075106 (2002).

[18] E. P. Nakhmedov, V. Prigodin, S. Caliskan, and E. Sasioglu, "Effects of correlations on the conductivity of a two- dimensional weakly disordered lattice with particle- hole symmetric energy band: Metal- Insulator transition at half- filling", Phys. Rev. B 66, 233105 (2002).

[19] E. P. Nakhmedov and V. N. Prigodin, "Short- range interaction effects on the density of states of disordered two- dimensional crystals with half filled band", Phys. Rev. B 65, 235107 (2002).

[20] S. Caliskan, E. Sasioglu, M. Kumru, E. P. Nakhmedov, O. Cakiroglu, and B. Karaoglu, "Mean field approach to the correlation effects on the density of electronic states and conductivity ofdisordered metals", Phys. Status Solidi (b) 229, 1205 (2002).

[21] E. P. Nakhmedov, M. Kumru, and R. Oppermann, Reply, Phys. Rev. Lett., 87, 239704 (2001).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Türkiyənin və Almaniyanın Universitetlərində tələbələrə mühazirə və aspirantlara ixtisas dərsləri vermişdir. 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika Institutu
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392043 
Mobil tel . (+994 51) 4560711 
Ev tel. (+994 12) 5392278 
Faks  
Elektron poçtu enver.nakhmedov@physik.uni-wuerzburg.de
enver.nakhmedov@physics.science.az 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015