AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Quliyev Vaqif Sabir oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Salyan şəh.    
Təvəllüdü 22.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Исследование анизотропного сингулярного оператора

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Интегральные операторы в пространствах функций на однородных группах и областях Rn.

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.2014

Riyazi Analiz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 200 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 120 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 100 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


14

Əsas elmi nailiyyətləri Bircins Li qrupunda təyin olunmuş harmonik analizin inteqral operatorlarının yeni funksional  fəzalarda tədqiqi.

İkiçəkili bərabərsizliklər.

Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda Harmonik analizin müasir problemlərinin tədqiqi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. V.S. Guliyev, L. Softova, “Generalized Morrey regularity for parabolic equations with discontinuity data” accepted in Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society 57 (2) 2014, 1-23. (Impact Factor – 0.679).

2. V.S. Guliyev, T. Karaman, R.Ch.Mustafayev, A. Serbetci, “Commutators of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operator on generalized weighted Morrey spaces,” Cze-choslovak Mathematical Journal, vol. 64(139), No.2, 2014, 1-22. (Impact Factor – 0.300)

3. V.S. Guliyev, A. Akbulut, M. Dziri, “Weighted norm inequalities for the g-Littlewood-Paley operators associated with Laplace-Bessel differential operators,” Mathematical Inequalities and Applications, vol. 17, no. 1 (2014), 317-333. (Impact Factor – 0.588)

4. Y. Sawano, H. Tanaka, V.S. Guliyev, H. Gunawan, “Morrey spaces and related function spaces,” Journal of Function Spaces, Volume 2014, Article ID 710542, 2 pages (Impact Factor – 0.500)

5. V.S. Guliyev, T. Karaman, A. Serbetci, “Boundedness of sublinear operators generated by Calderon-Zygmund operators on generalized weighted Morrey spaces” Scienti c Annals of "Al.I. Cuza" University of Iasi, vol. LX, 2014, f.1, 227-244. ~~~ DOI: 10.2478/aicu-2013-0009.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Resp. Prezidenti yanında AAK ekspert şurasının üzvü.

2. İSAAC dünya konqresinin üzvü.

3. "Eurasian math. journals" redaksiya üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti BDU Mexanika və Riyaziyyat  fakültəsi "Riyazi analiz" şöbəsinin professoru  
Digər fəaliyyəti JMAA, CVEE, MİA, JMİ, JFS və s. yüksək nüfuzlu beynəlxalq dərgilərin referenti 
Təltif və mükafatları "Soros Foundation" mükafatı - 1993

Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı - 2000

NATO Science Prop Coll Linkage Grand - 2002

İNTAS layihəsində ən aktiv team leader - 2008 
İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi "Riyazi analiz" şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5387250 
Mobil tel . (+994 50) 2714090 
Ev tel. (+994 12) 4656367 
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu vagif@guliyev.com 
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015