AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   
Təvəllüdü 18.07.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.10

Yarimkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Daxili və xarici elektrik sahələrinin diffuziyaya təsiri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

01.04.10

Yarimkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Yarımkeçiricilərdə aşkar arası əlaqənin və defektlərin diffuziyaya təsiri
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1989

fizika

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

fizika

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 320
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 302
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 124
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 15
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

5

32

Əsas elmi nailiyyətləri T.C. Cəfərovun elmi maraqıarı  (a) yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici cihazlarında diffuziya hadisələri, və ( b) nano-quruluşlu silisiyum əsaslı fotovoltaik günəş  və hidrogen yanacaq elementləri ilə əlaqədərdir. Onun rəhbərliyi ilə yarımkeçirici strukturlarda aşkarların diffuziya və elektrodiffuziya hədisələrinə radiasiya və ışığın təsiri araşdırılmışdır, miqrasiya və deqradasiya hadisələrin mexanizmları müəyyən edilmişdir və bir sıra stabil parametrli yarımkeçirici cihazların (geterolazerlər, ışıq diodları, tunnel diodları, infraqırmızı detektorlar, günəş elementləri  və s.)  texnologiyası işlənmişdir və tətbiq olunmuşdur. Nanoquruluşlu silisiyum əsasında yüksək effektivliyə sahib silisiyum günəş elemenlərinin və hidrogen  enerjisini birbaşa elektrik enerjisinə  çevirən və ətraf mühitə zərər verməyən, yeni tip hidrogen elementlərin əldə etmə texnologiyası işlənmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. G.B. Abdullaev and T.D. Dzhafarov, Atomic Diffusion in Semiconductor Structures (Harwood Academic Publishers, New York, 1987) 340 p.

2. T.D. Dzhafarov, Defects and Diffusion in Epitaxial Structures. (Nauka, Leningrad, 1978) 207 p. (in Russian).

3. T.D. Dzhafarov, Photostimulated Atomic Proces in Semiconductors. (Energoatomizdat, Moscow, 1987) 133 p. (in Russian).

4. T.D .Dzhafarov, Radiation Stimulated Diffusion in Semiconductors. (Energoatomizdat, Moscow, 1991) 287 p. (in Russian).

5. T.D. Dzhafarov, V.I. Fistul et al. Physics and Materials Science of Semiconductors with Deep Levels. (Metallurgiya, Moscow, 1987) 230 p. (in Russian).

6. T.D. Dzhafarov, Physics of Semiconductors 1 (Yildiz Technical University, Istanbul, 1998) 200 p. (in Turkish).

7. T.D. Dzhafarov, Solid State Electronics, (Yildiz Technical University, Istanbul, 2000) 234 p. (in Turkish).

8. Alternative Fuel (collective monograph), ed. Maximina Manzonera, Chapter 13. T.D. Dzhafarov and S.A.Aydin, Nano-Porous Silicon-based Mini Hydrogen Fuel Cells, (INTECH, Rijeka, Croatia, 2011) pp.309-345, ISBN 978-953-307-372-9.

9. Solar Cells–Research and application Perspectives, ed. Dr. Arturo Morales-Acevedo, Chapter 2, Tayyar Dzhafarov, Silicon Solar Cells with Nanoporous Silicon Layer, (INTECH, Rijeka, Croatia, 2013), pp. 27-59, ISBN 980-953-307-574-2.

10. Handbook of Porous Silicon (Ed. Leigh Canham), Chapter-Tayyar Dzhafarov, Porous silicon and Solar cells. Springer, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü MDB və  Avropa ölkələrinin Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyası yanında “Elektronika Texnikasının Funksiyonal Materialları” Elmi Şurasının büro üzvüdür
Pedaqoji fəaliyyəti 1980-1993 illərində Azərbaycan Neft və Kimya Akademiyasında Ümumi Fizika və Yarımkeçiricilər Elektronikası dərslərini deyib.

1996-2004 illərində Qaradəniz Texnik Universitetində (Trabzon) və Yıldız Texnik Universitetində (Istanbul, Türkiyə), Yarımkeçiricilər fizikası, Optoelektronika, Yüksəktemperaturlu ifrat keçiricilər fizikası, Diffuziya prosesləri və s. kurslarından mühazirələr oxuyub.

2000-ci ildə Yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər mövzusunda mühazirələr İtaliya universitetində oxumuşdur və Per la Ricerca Di Base Universitetinin (Molize, İtaliya) Fəxri Professoru seçilib.
Digər fəaliyyəti 1. Grant of scientific and technical research council of Turkey (TUBITAK) for project “Thin Film Solar Cells” 1999-2001.

2. NATO Grant for project “Creation of the High-sensitive photo-detectors in the IR-spectral Range”   2002-2003.

3. DPT (Turkish state planning organization) Project 23-DPT-07-01-02 “Hydrogen production     from boron compounds and development of fuel cells.  Hydrogen diffusion in boron     compounds”

4. STCU Grant for Project no: 3819 “Research and development of novel microelectronics gas      sensors based on nanostructured porous-layers for environmental monitoring”, 2007-2009.

5. STCU Grant for Project no: 5585 “Development of novel nanoporous silicon-based hydrogen fuel cells”, 2011-2012.

6. Grant of Azerbaijan National Academy of Sciences: “Development and investigation of silicon solar cells”, 2010-2011.

Təltif və mükafatları SSRİ Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H. Cavid prospekti, 33
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5393725
Mobil tel . (+994 50) 3888869
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu caferov@physics.ab.az
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015