AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Tağıyev Bahadur Hüseyn oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Türkoba kəndi   
Təvəllüdü 13.03.1934 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

 

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

fizika 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014

fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 220 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 100 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 34 m.ş.,1 patent 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı25

Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif kristal quruluşu olan (zəncirvari, laylı, kubik və s.) elementar (selen) və mürəkkəb yarımkeçiricilərdə (GaSe, Ga2 Se3, EuGa2Se4, CaGa2 S və s.) 77300K temperatur intervalında, qüvvətli elektrik sahəsində (10-10V/sm) elektrikkeçirmə mexanizminin yüksək daşıyıcıların injeksiyası və termoelektron ionlaşma ilə əlaqədar olması müəyyənləşdirilmişdir. Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı yarımkeçiricilərdə injeksiya olunmuş yükdaşıyıcıların dərin tələlər tərəfindən tutulmaları ilə bağlı olan elektret və fotoelektret effekti aşkar edilmiş, bu effektlər əsasında müxtəlif çeviricilər hazırlanmış (mikrofon, seysmoqəbuledici və s.). Nadir torpaq elementləri ilə aktivləşdirilmiş CaGa2Stipli birləşmələr əsasında mexanizmi atomdaxili elektron keçidləri ilə bağlı olan sarı, mavi, yaşıl və qırmızı rəngli effektiv şüalanma alınmış, Bakı "Azərelektrik işıq" istehsalat birliyində həmin rənglərdə lümenessent lampaları istehsal olunmuşdur. Yapon alimləri ilə birlikdə dünyada ilk dəfə CaGa2S4:Eu2+ monokristallarında lazer alınmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Электрические и фотоелектрические свойства монокристалла PbGa2Se4 "Неорган. мат.", 1999, т.35, №1, стр. 33-35

2. Коэффициент оптического поглощения в монокристаллах PbGa2Se4 ФТП, 1999, т.33, №1, стр. 39-41

3. Оптические свойства соединения Ca4Ga2S7:Eu2+ ФТП, 2000, т.34, b.10, стр. 1170-1173

4. Electrical conductivitu of P-GaSe single crystals in strong elec.field. Phus. st. Sol.16, 205, 1966

5. Электропоглощение в GaSe. ФТП, 12, 1350, 1970, изд ."Наука"

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Rusiya Elmlər Akademiyasının lümenessensiya şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Texniki Universitet,
AMAA 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları "Şərəf nişanı" ordeni - 1986;
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar "Şərəfli əməyə görə" medalı - 1970;
Azərbaycanın SSRİ Dövlət mükafatı laureatı - 1988;
"Əmək veteranı" medalı; 
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 33 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394161 
Mobil tel .  
Ev tel. (+994 12) 5383312 
Faks  
Elektron poçtu  
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015