AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Laçın rayonu, Təzəkənd kəndi 
Təvəllüdü 02.10.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, mexanika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.02.04    (2002.01)

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Konik örtük və dəyişən qalınlıqlı dairəvi lövhə üçün üçölçülü gərginlik- deformasiya vəziyyətin asimptotik təhlili.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.02.04 (2002.01)

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Örtüklər üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin bəzi fəza məsələlərinin asimptotik təhlili

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

mexanika 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2014

mexanika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 96
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 78
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


18

2

Əsas elmi nailiyyətləri Elastikiyyət nəzəriyyəsində yeni “Bircins həllər” metodu işlənib hazırlanmış, həmin metodun köməyi ilə örtük və lövhələr üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin  üçölçülü məsələlərindən ikiölçülü məsələlərə  keçid problemi öyrənilmişdir. Örtük və lövhələrin ümumi riyazi nəzəriyyəsi yaradılmış, bu dəqiq münasibətlər arasında örtük və lövhələrin klassik nəzəriyyəsinin tətbiq olunma oblastı müəyyən olunmuşdur. Nazik divarlı konstruksiyalarda əvvəllər məlum olmayan yeni dinamik effekt kəşf olunmuşdur. Xüsusi halda, klassik elastikiyyət nəzəriyyəsinin Sen-Venan prinsipinin rəqs tezliyinin müəyyən qiymətindən sonra doğru olmadığı isbat olunmuşdur. Alınmış dəqiq həllər əsasında örtük və lövhələrin klassik nəzəriyyəsinə nəzərən daha dəqiq olan örtük və lövhələrin yeni nəzəriyyəsi verilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Mehdiyev M.F., Bergman R.M. “Asymptotic analysis of the dynamic problem of the theory of elasticity for a transverse isotropic hollow cylinder.” Journal of sound and vibration.- 2001. – Vol. 244, N 2. p. 177-194.

2. Mehdiyev M.F., Mardanov I.D. “Amrahova A.R. “Asymptotic analysis of bending problem for transversal-isotropic plate of variable thickness” Trans. of NAS of Azerb. ser. of phys. – techn. & math. sci. – 2002. vol. 22, N 4. Math. & Mech.- p. 223 – 236.

3. Mehdiyev M.F., Guseynov F. S. “The construction of homogeneous solutions for transversally-isotropic hollow sphere. Trans. of NAS of Azerb, ser. phys.- techn. and math. sci. – 2002.vol. 22, N 1. Math. and mech. p. 206 – 210.

4. Mehdiyev M.F., Fomina N. I. “Free vibrations of transversely isotropic hollow cylinder.” Mechanics of Composite Materials. – 2002. Vol. 38, N 1. p.55 68 Translated from Russian “Mexaникакомпозитных материплов”. – 2002- T. 38, N1. – c. 81 – 98.

5. Мехтиев М.Ф., Сардарова Н. А.,Фомина Н.И “Асимптотическое поведение решения осесимметричной задачи теории упругости для трансверсаль но полого конуса .” Известия РАН.Механика твердого тела. – 2003 . - № 2.- С. 61 –70.

6. Mehdiyev M.F. “Asymptotic analysis of anisotropic elasticity theory proplem for finite length hollw cylinder.” Trans. of NAS of Azerb, ser. of phys. – techn. & math. sci. – 2003.- vol. 23, N 1. Math. & Mech.- p. 219 – 228.

7. Мехтиев М.Ф., Амрахова А. Р. “Задача растяжения-сжатия для транстропной плиты переменной толщины.” Изв. ВУЗ-ов Северокавказский регион Сер. Естеств. Науки.- Спецвыпуск. – 2004. – с. 72-77.

8. Mehdiyev M.F., Mollai H.H., Sharifov Y.A. “On an optimal control problem for nonlinear systems with integral conditions.” Trans. of Nas.of Azerb.ser. phys. – techn. and math.sci. – 2005. – vol.XXV, N 4. Math. and Mech. – p. 191 – 198.

9. Mehdiyev M.F. “Non-axially-symmetrric problems of elasticity theory for transversally isotropic hollow sphere.” Trans. of NAS of Azerb. ser. of phys.-techn. & math. sci.–2007.vol. 27, N1–Math. & Mech.-p.155-164.

10. Mehdiyev M.F., Məmmədov O.M. “Xətti cəbrin əsas elementləri.” “Bakı Universiteti”nəşriyyatı.- 2013, 187 səh.

11. Mehdiyev M.F., Məmmədov O.M. “Kompüter mütəxəssisləri üçün universal cəbr nəzəriyyəsi.” “Bakı Universiteti 2013.- 390 səhifə.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı, “Tətbiqi analizin riyazi üsulları” kafedrasının müdiri, professor
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları

Əməkdar elm xadimi

Avropa İttifaqının Elm və Sənaye Palatasının “Qızıl medalı”

İş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə  küç., 9
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5390393
Mobil tel . (+994 50) 6683746
Ev tel. (+994 12) 4348965
Faks  
Elektron poçtu m.mehdiyev@bsu.az
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015