AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Qacar Çingiz Oveys oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri    
Təvəllüdü 06.06.1929 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Leninqrad Texniki İnstitutu, texniki fizika sahəsində mühəndis - tədqiqatçı
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

Radiospektroskopiya üsulu ilə  CH3CH2OH molekulunun tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.15

Molekulyar Fizika

Bəzi biratomlu spirtlərin və onların əvəzolunmuşlarının spektroskopiyası  

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1980

elmi cihazqayırma 
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001

elmi cihazqayırma 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 200 –ə yaxın
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 52
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


24

6

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq etil, propil, izopropil spirti molekullarının və etilmerkaptanın fırlanma spektrləri deşifrə olunmuş onların quruluş-konformasiya təhlili aparılmış, struktur parametrləri və dipol momentləri təyin edilmişdir. İlk dəfə olaraq bu molekkuların fırlanma spektrlərində Radiodalğa, Mikrodalğa, Mikrodalğa-Mikrodalğa ikiqat kvant rezonansları müşahidə edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. O.N.Ulenikov, A.B.Malikova, Ch.O.Gajar, S.A.Musaev, A.A.Adilov and M.J.Mekhtiev, J.Mol.Spectrocs., 1991, 144, pp. 262-26

2. Ч.О.Каджар, C.A.Mусаев, Э.Ю.Салаев. Журнал Прикладной спектроскопии. 1983, т.39, в. 1,с. 67-74

3. Ch.O.Gajar, S.A.Musaev. Turkish Journ. of Phys. 1998

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ümumittifaq Spektroskopiya Şurasının üzvü

Azərbaycan Attestasiya Komissiyasının  

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi-1970
Digər fəaliyyəti Kütləvi ədəbiyyat

«Fizika həyatımızdadır», Bakı-2011, səh.184

Mizandarlıq-2010

“Görkəmli şəxsiyyətlər” Bakı -2012, səh.448

“Azərbaycan- İRS” jurnalında  (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində ) redaktorlar heyətinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan SSRİ-nin Dövlət Mükafatı və SSRİ EA-nın S.İ. Vavilov adına mükafatı-1982

2. Azərbaycan SSR Əməkdar Elm Xadimi-1990

3. Azərbaycan Respublikasının Şöhrət ordeni – 2004

4. Nəsrəddin Tusi adına mükafat-2014

İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., F.Ağayev küç., 555 kl. 
Vəzifəsi Molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5372366
Mobil tel. (+994 50) 3318006 
Ev tel. (+994 12) 5380304 
Faks  
Elektron poçtu qajar666@mail.ru
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015