AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ordubad rayonu, Behrud kəndi   
Təvəllüdü 05.01.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

«Oksigenin yüksək təmizlikli bərk və maye selenin fiziki xassələrinə təsirinin tədqiqi»
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

«Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu və fiziki xassələri»
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

 

2007

fizika
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2014

fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 317
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 203
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 119
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 29
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

24

4
Əsas elmi nailiyyətləri Elektron  çeviriciləri  üçün    yüksək    perspektivlı selen, bismut tellurid,  qurğuşun tellurid, civə  tellurid,  bir sıra keçid və nadir torpaq elementləri xalkogenidləri, bismut–stibium və bunların bərk məhlullarında, onlar əsasında strukturlarda elektron, fonon, optik və fiziki-kimyəvi proseslərin mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, bu əsasda müxtəlif yüksək effektivlikli yarımkeçirici materiallar, termo- və fotoelektrik çeviriciləri yaradılıb istehsalata tətbiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları "Физика селена" (монография), Баку,

«Элм», 1975,   408 с.

«Развитие физики селена» (монография),  Баку, «Элм»,     2000, 232с.

Физико-химические и электрические явления на  границе раздела кристаллов твердых растворов систем  Bi2Te3-Sb2Te3, Bi2Te3-Bi2Se3 с контактными  материалами. РАН Неорган. материалы, Т.33, № 4, с.27-38, 1997.

Электрические свойства монокристаллов PbTe с избытком теллура. РАН ФТП, т.45, вып.4, с1446-1450, 2011.

Влияние отжига на электрические свойства монокристаллов Pb1-xMnxTe с избытком теллура РАН ФТП, т.48, № 2, с.149-151, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü AMEA FRTEB-nin Büro üzvü

Elmlər Akademiyaları Beynəlxalq Assosiasıyası Elektron Texnikası Funksional Materialları Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 45 il   Ali Məktəbdə (əvəzçiliklə)
Digər fəaliyyəti AMEA “Xəbərlər” və “Fizika” jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü
Təltif və mükafatları "Şərəf nişanı" ordeni

“Rəşadətli əməyə görə” medalı

“Əmək veteranı”  medalı

Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı

Komsomol mükafatı laureatı

İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı AZ1143, H.Cavid pr.131
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini,

laboratoriya rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 5371104
Mobil tel . (+994 50) 7872961
Ev tel. (+994 12) 4328837
Faks (+994 12) 5371104
Elektron poçtu abdinov@dcacs.ab.az
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015