AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Gənclər üçün Prezident mükafatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 iyul 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə təsis olunmuşdur. Gənclər üçün Prezident mükafatı elm, mədəniyyət, o cümlədən ədəbiyyat və incəsənət, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusi fərqlənən gənclər üçün 10000 manat məbləğində verilir. Bu mükafat ildə 1 dəfə olmaqla 6 nəfər gəncə təqdim edilir.

FRTEB-in Gənclər üçün Prezident mükafatı laureatı

AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun

böyük elmi işçisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru 

LYUDMİLA SUXOSTAT

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015