AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Beynəlxalq Riyaziyyat Gününün təsis edilməsi barədə UNESCO-nun elanı

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Biometrik informasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və “Rabitə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

''İnformasiya əldə etmək haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

"Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

"Milli təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

"Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Telekommunikasiya haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Televiziya və radio yayımı haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Gənclər siyasəti haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

"Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

''Məlumat azadlığı haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015