AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
  • Azərbaycan MEA "Xəbərləri" jurnalının fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasının:   
  • "Riyaziyyat və Mexanika" buraxılışı
  • "İnformatika və idarəetmə prosesləri" buraxılışı
  • "Fizika və astronomiya" buraxılışı

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015