AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

                                             

                AMEA-nın Xəbərləri (riyaziyyat buraxılışı)

                       

            AMEA-nın Xəbərləri (mexanika buraxılışı)

                         

   

      AMEA-nın Xəbərləri             (fizika və astronomiya                   buraxılışı)

                                   

                     Azerbaijan Journal of Mathematics

             

                   AJP Fizika

                        

  

İnformatika və idarəetmə              problemləri 

                                                                                        Proceedings

             

         Radiasiya tədqiqatları jurnalı 

                     

   

 Azərbaycan Astronomiya  

             Jurnalı

                                 

                  İnformasiya Texnologiyaları Problemləri 

             

   İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015