AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Akademik-katib v.i.e  

Akademik-katibin müavinləri

Akademik  Məmmədov Nazim Timur oğlu 

Akademik Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

 Akademik  Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Bölmənin elmi katibi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İmranov Fariz Beykəs oğlu 
Büro  üzvləri

Əliyev Telman Abbas oğlu

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu

Hacıyev Asəf Hacı oğlu

Cəlilov Namiq Sərdar oğlu

Qasımov Oqtay Kazım oğlu

Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Səmədov Oqtay Əbil oğlu

Bölmənin üzvləri

Abbasov Əli Məmməd oğlu
Qacar Çingiz Oveys oğlu
Əliyev Telman Abbas oğlu
Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu 
Paşayev Arif Mir-Cəlal oğlu
Salayev Eldar Yunus oğlu
Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu
Həşimov Arif Məmməd oğlu
Abdinov Cavad Şahvələd oğlu
Quliyev Əyyub Salah oğlu
Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu
Əkbərov Surxay Cabbar oğlu
Əliyev Rafiq Əziz oğlu
Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu
Məlikov Ağası Zərbəli oğlu
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu
Mirqasımov Rüfət Mir Əsədulla oğlu
Tağıyev Bahadur Hüseyn oğlu
Hacıyev Asəf Hacı oğlu
Hüseynov Rauf Vəli oğlu
Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu
Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu
Cəlilov Namiq Sərdar oğlu
Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu
Bilalov Bilal Telman oğlu
Həsənov Afiq Rəşid oğlu
Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu
Kazımzadə Aydın Həsən oğlu
Quliyev Vaqif Sabir oğlu
Məmmədov Nazim Timur oğlu
Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu
Pənahov Qeylani Minhac oğlu

Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

Qasımov Oktay Kazım oğlu

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

Mehdiyeva Səlimə ibrahim qızı

Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

Sadıqov Əminağa Bəhmən oğlu

Səmədov Oqtay Əbil oğlu

İsmayılov İsmayıl Mahmud oğlu

İbrahimov Vaqif rza oğlu

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015