AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

Akademik-katib v.i.e  

Akademik-katibin müavinləri

AMEA-nın müxbir üzvü Məmmədov Nazim Timur oğlu 

Akademik Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu

 AMEA-nın müxbir üzvü Quliyev Əyyub Salah oğlu

 AMEA-nın müxbir üzvü Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

Bölmənin elmi katibi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İmranov Fariz Beykəs oğlu 
Büro  üzvləri Abdinov Cavad Şahvələd oğlu 
Qacar Çingiz Oveys oğlu
Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu
Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu
Əliyev Telman Abbas oğlu
İbrahimov İsmayıl Əli oğlu
Hacıyev Asəf Hacı oğlu
Həşimov Arif Məmməd oğlu
Bölmənin üzvləri Abbasov Əli Məmməd oğlu
Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu
Qacar Çingiz Oveys oğlu
Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu
Əliyev Telman Abbas oğlu
Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu
İbrahimov İsmayıl Əli oğlu
Mehdiyev Arif Şəfaət oğlu
Paşayev Arif Mir-Cəlal oğlu
Salayev Eldar Yunus oğlu
Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu
Həşimov Arif Məmməd oğlu
Abdinov Cavad Şahvələd oğlu
Quliyev Əyyub Salah oğlu
Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu
Əkbərov Surxay Cabbar oğlu
Əliyev Rafiq Əziz oğlu
Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu
Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu
Məlikov Ağası Zərbəli oğlu
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu
Məmmədov Firudin İbrahim oğlu
Mirqasımov Rüfət Mir Əsədulla oğlu
Süleymanov Nizami Məmməd oğlu
Tağıyev Bahadur Hüseyn oğlu
Hacıyev Asəf Hacı oğlu
Hüseynov Rauf Vəli oğlu
Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu
Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu
Cəlilov Namiq Sərdar oğlu
Abdinov Ovsat Bəhram oğlu
Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu
Bilalov Bilal Telman oğlu
Həsənov Afiq Rəşid oğlu
Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu
Kazımzadə Aydın Həsən oğlu
Quliyev Vaqif Sabir oğlu
Məmmədov Nazim Timur oğlu
Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu
Pənahov Qeylani Minhac oğlu
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015