AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

                       akademik

        Əli Abbasov

­­                       akademik

      Cavad Abdinov

                  akademik

   Təyyar Cəfərov

                         akademik

     Rasim Əliquliyev

                      akademik

    Fikrət Əliyev

       

         akademik

      Telman Əliyev

         

           akademik

         Asəf Hacıyev

       

          akademik

        Arif Həşimov

         

           akademik

         Çingiz Qaçar

     

      akademik

    Adil Qəribov

        

           akademik

Məhəmməd Mehdiyev

       

         akademik

  Nazim Məmmədov

      

        akademik

  Yusif Məmmədov

        

          akademik

    Nəhmədov Ənvər

     

       akademik

     Arif Paşayev

         

            akademik

         Eldar Salayev

        

         müxbir üzv

     Ramiz Alıquliyev

      

        müxbir üzv

   Ayda-zadə Kamil

       

        müxbir üzv

        Bilal Bilalov

     

       müxbir üzv

      Namiq Cəlilov

        

          müxbir üzv

      Surxay Əkbərov

       

        müxbir üzv

        Rafiq Əliyev

        

         müxbir üzv

       Afiq Həsənov

       

         müxbir üzv

      Rauf Hüseynov

     

       müxbir üzv

    Vəli Hüseynov

        

          müxbir üzv

      Vaqif İbrahimov

       

        müxbir üzv

   İsmayıl İsmayılov

      

        müxbir üzv

  Aydın Kazımzadə

       

         müxbir üzv

     Oqtay Səmədov

     

       müxbir üzv

     Əyyub Quliyev

        

           müxbir üzv

         Vaqif Quliyev

       

        müxbir üzv

   Ramiz Qurbanov

       

        müxbir üzv

 Səlimə Mehdiyeva

       

        müxbir üzv

      Ağası Məlikov

       

         müxbir üzv

            Məsumə                  Məmmədova

         

           müxbir üzv

       Misir Mərdanov

       

         müxbir üzv

    Rüfət Mirqasımov

      

       müxbir üzv

   Qəlyani Pənahov

       

         müxbir üzv

   Əminağa Sadıqov

    

       müxbir üzv

    Oqtay Qasımov

 

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015